Plán akcí 2020/2021

3.-4. 10 Výprava V, S

17.10 Výprava V, S

 

30.10-1.11 Kormidelnický kurz (pouze člunaři)

7.-8.11 Chata

21.11 Výprava V, S

 

Prosinec

6.12 Mikuláš ? Pokud budou covidová opatření stále tvrdá akce nebude.

12.-13.12 Oddílové Vánoce

 

Předběžný termín tábora (řádově ve dnech se může termín pozměnit:

26.7-7.8 Vltava, Lužnice Orlík